Cúrsa do mhic léinn ollscoile a bhfuil Gaeilge acu mar ábhar céime. Tá an cúrsa aitheanta ag

Roinn na Gaeltachta agus ag Roinn an Oideachais agus Scileanna. Caithfidh múinteoirí nua

tréimhse dhá mhí a chaitheamh sa Ghaeltacht agus is féidir an cúrsa seo a úsáid chun cuid

den choinníoll seo a chomhlíonadh. Is féidir cúrsa coicíse nó cúrsa trí seachtaine a dhéanamh.

An Cúrsa

Beidh an cúrsa bunaithe ar Ghaeilge bheo an cheantair le béim faoi leith ar sheanchas agus ar

shaibhreas ceoil an cheantair.

Dátaí

Domhnach 27ú Lúnasa go Satharn 16ú Meán Fómhair 2017.

Táille

  • Trí Sheachtain -   €930
  • Coicís              -  €620

Download Application Form

Online Application