Gaeltacht Summer Courses abhair_oidi
Cúrsaí and tSamhraidh / Summer Courses
  • 5 chúrsa ó Mhí an Mheithimh go Mí na Lúnasa do scoláirí idir 10 -18 mbl. d'aois
  • Choice of 5 courses for 10 - 18 yr olds from June and August 
Ábair Oidí / Student Teacher Courses
  • Cúrsa d'ábhair oidí atá ag freastal ar Choláistií Oideachais 'sna 26 chontae
  • Course for student teachers attending Colleges of Education in 26 counties

gaeltacht courses