Student Teacher Course

Gaeltachta d'Ábhair Oidí / Student Teacher Course

Rann na Feirste

Seo liosta imeachtaí breise atá ar fáil thart ar an cheantar

 • Cadhcáil ( i nGaeilge)
 • Tonnchlaráil
 • Marcaíocht ar chapall/horse riding
 • Rópadóireacht ( i nGaeilge)
 • Dreapadh ar an Earagail
 • Siúlóidí
 • Galf
 • Seisiún Ceoil agus damhsaí srl – san oíche / strong history of traditional and modern music locally

Rann na Feirste

Eolas faoin chúrsa agus gníomhartha eile teanga

 • Cuirfear an cúrsa teanga seo ar fáil de réir riachtanais an ranga, taobh istigh den tsiollabus atá leagtha amach 
 • Cuirfear béim ar leith ar obair foirne ‘sna ranganna agus ‘sna tascanna oibre i gcoitinne
 • Cuirfear béim ar úsáid na nuatheicneolaíochta ag rannphártaithe agus agus múinteoirí ó thaobh foghlama agus teagaisc (de réir mar a fhoireann an ICT don chur i bhfeidhm)
 • Iarrtar ar na rannphátraithe ríomhaire glúine, iPad, iPhone, smart phone, ceamara nó físcheamara a ghlacadh leo, más féidir, le húsáid ar an chúrsa
 • Déanfar na hachmainn teagaisc a úsáidfear agus a chumfar ag na forine oibre thuas a chuir ar fáil go digiteach do rannphártaithe uilig an chúrsa
 • Beidh múinteoirí an choláiste ag díriú ar líofacht agus cruinneas na rannphártaithe i rith an ama, arís ó thaobh foghlama agus teagaisc de
 • Bronnfar Teastas Líofachta an choláiste ar na mic léinn ag deireadh an chúrsa

  

Gníomhartha eile teanga

 • Seisiún traenála maidir le scileanna cuir i láthair don Raidio – Baill gradaim-bhuaiteoirí ó fhoireann RnaG
 • Turas thart ar na hoileáin
 • Seisiún: “An drámaíochta mar mhodh teagaisc ag an bhunleibhéal” … aisteoirí TG4
 • Seisiún ceoil le ceoltóirí clúiteacha an cheantair le béim ar úsáid an cheoil sa churaclam bunscoile
 • Iarrtar ar na rannphártaithe uirlísí ceoil a ghlacadh ar an chúrsa leo
 • Seisiúin eolais le Baill an IPPN (Irish Primary Principals Network) ag tagairt don saol oibre, ullmhú don agallamh, cúrsaí fostaíochta sa bhunscoil, srl. 

Coming soon for 2019.....

Online Application

Download Application Form